NOVI: pak grensoverschrijdende opgaven samen op

Minister Ollongren heeft op 20 juni de ontwerp-NOVI gepresenteerd. Ollongren: “Met de richtingen en keuzes in dit ontwerp, zetten we een belangrijke stap op weg naar de toekomstige inrichting van ons land. We hebben ons in Nederland altijd kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Ik vertrouw erop dat we met elkaar kunnen werken aan een nog mooier en sterker Nederland. Voordat die visie definitief is, gaan we over dit ontwerp open het maatschappelijk debat aan. Een toekomstvisie met een breed draagvlak helpt ons om Nederland toekomstbestendig te maken.”

Vier prioriteiten

De opgaven die voortkomen uit de nationale belangen van het Rijk zijn vertaald in vier integrale prioriteiten:

 • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
 • Duurzaam economisch groeipotentieel
 • Sterke en gezonde steden en regio’s
 • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Onder ‘Sterke en gezonde steden en regio’s’ valt de Beleidskeuze 7: bevolkingsdaling. Het Rijk gaat zich met de decentrale overheden inzetten om de vitaliteit en leefbaarheid in gebieden met bevolkingsdaling te versterken. De inzet richt zich op het ontwikkelen of versterken van regionaal economische toekomstperspectieven en een toegesneden instrumentarium met ruimte voor innovatie en experimenten. Daarbij wordt ook gekeken naar de bereikbaarheid van en binnen deze gebieden. De minister stuurt aan op een regio- of locatie-specifieke aanpak en een nieuw handelingsperspectief. Voorbeelden zijn:

 • een (economisch) toekomstperspectief te formuleren dat inspeelt op de kansen voor de regio vanuit de specifieke regionale kwaliteiten en de beschikbare ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en opgaven.
 • de regelgeving moet voldoende ruimte bieden om verschillende voorzieningen te combineren, te experimenteren en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen
 • instellen van een sloopfonds voor herstructurering door samenwerkende gemeenten
 • grensoverschrijdende samenwerken en verbinding maken met onze buurlanden om zo de sociaaleconomische situatie aan beide zijden van de grens te verbeteren
 • het vergroten van het aantal bezoekers in plaats van het aantrekken van nieuwe inwoners.
 • ontwikkelen van nieuwe digitale producten en diensten om de meer perifere regio‚Äôs nieuwe economische perspectieven bieden
 • nieuwe, slimme mobiliteitsconcepten die de vraag naar mobiliteit van gebruikers centraal stelt (‘Mobility as a Service’).

Maatschappelijk debat

Het ministerie start met het ontwerp van de NOVI een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Met provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook met kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Ook de opvattingen van bewoners over hun leefomgeving worden gehoord en betrokken. Vanaf eind augustus kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook start dan een informatieronde langs alle provincies. Eind van dit jaar wordt de NOVI vastgesteld.

Meer informatie (ministerie van BZK)

NOVI-voorbeelden