Noord-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl en omgeving hebben de meest gevoelige economische structuur voor de coronacrisis

Noord-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl en omgeving hebben de meest gevoelige economieën voor de coronacrisis. In alle drie de regio’s komt dat vooral door hun grote aandeel van de industrie. In Zuid-Nederland is de invloed van de coronacrisis op de economie waarschijnlijk groter dan in andere delen van het land. Groot-Amsterdam en de Brainport Eindhoven ondervinden door het wegvallen van agglomeratie- en clustervoordelen het grootste nadelige effect door de beperkende maatregelen.

Lees verder (Rabobank)