NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden geeft inzicht in zorg bij bevolkingsdaling

Krimpgebieden zijn regio’s in Nederland die te maken hebben met een relatief snelle bevolkingsdaling. In anticipeerregio’s gaat dit iets minder snel. Wanneer vooral jonge, gezonde en kapitaalkrachtige mensen deze regio’s verlaten wordt de zorg kwetsbaar. Toch zien we dat niet alle krimp- en anticipeerregio’s in even grote mate met deze problemen te maken hebben. Dit is nu na te gaan met de NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden.

Lees verder (NIVEL)

Zie: