Nieuwe ronde Regio Deals gaat van start

Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Tussen 15 juli en 15 november kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Hiervoor is 284,2 miljoen euro gereserveerd. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties licht de procedure en de voorwaarden toe in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder (ministerie van BZK)

Lees ook: Regiodeals als opmaat naar een meer structurele aanpak (VNG, 30 juni 2022)