‘Nieuw Zeeuws provinciebestuur moet arbeidskrachten van elders aantrekken’

Economic Board Zeeland heeft in een brief aan informateur René Verhulst aangegeven dat de zeer krappe arbeidsmarkt de achilleshiel is van de Zeeuwse economie. Zo is er een groot gebrek aan gekwalificeerd personeel, wat de groei van bedrijven remt.
De Economic Board heeft vier actiepunten opgesteld:

  1. investeren in ‘zittende’ werknemers zodat die gezond en wel hun pensioen halen
  2. meer werklozen en statushouders aan het werk te helpen, met name vrouwen en ouderen.
  3. onderwijs en bedrijfsleven nauwer aan elkaar te koppelen, waarbij het accent moet liggen op de sectoren ict, techniek, zorg, horeca en agrofood.
  4. verbeter het imago van Zeeland door een marketingorganisatie op te zetten voor ‘wonen en werken’.

Volgens de Economic Board adviseert is voor een nieuw investeringsprogramma de komende collegeperiode zo’n 20 miljoen euro nodig. Verder ook het advies om de banden met Vlaanderen aan te halen. Zo kan het grensgebied een experimenteerregio worden voor werk, zorg, vervoer en onderwijs.

Lees verder (PZC)

ZIe ook: de brief aan de informateur.