Naar slimme en duurzame mobiliteit in Noord-Nederland

De combinatie van vergrijzing en – actuele of voorziene – bevolkingsdaling kan in landelijk gebied leiden tot slechtere bereikbaarheid van vooral bovenlokale voorzieningen. Dé oplossing bestaat niet, maar ligt in een slimme combinatie van maatregelen. Soms groot, soms klein, soms door overheden gestuurd, soms uit de samenleving zelf. Soms betrekking hebbend op mobiliteit, soms op heel ander terrein. De gezamenlijke provincies in Noord-Nederland hebben via het programma ‘Anders benutten’ aangegeven hoe zo’n combinatie eruit kan zien.

Lees verder (RO magazine)

Zie ook: website Anders benutten.