Monitor Brede Welvaart Groningen gelanceerd

Hoe is het gesteld met de brede welvaart in de provincie Groningen? Hoe gaat het ├ęcht met Groningers? Het Sociaal Planbureau Groningen geeft antwoord op die vragen in de Monitor Brede Welvaart Groningen.

De provincie Groningen doet het relatief goed op sociale aspecten van brede welvaart, maar op economische aspecten zoals werkgelegenheid, inkomen en opleidingsniveau zijn de uitkomsten lager dan landelijk. Ook zijn er verschillen tussen stad en ommeland, met name op het gebied van gezondheid en sociaaleconomische problematiek. Zo is te zien dat inwoners van Eemsdelta en de gemeenten in Oost-Groningen minder goed scoren op aspecten als gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en werkgelegenheid.

Lees verder (Sociaal Planbureau Groningen)