Miljoenen voor versterking Zeeuwse economie

Het Rijk en Zeeland zijn tot overeenstemming gekomen over een investeringsprogramma dat voortbouwt op het rapport Zeeland in stroomversnelling. Met dit samenhangende pakket van projecten willen regio en Rijk aan de slag. Het gaat om projecten die de Zeeuwse economie duurzaam versterken, naar aanleiding van het advies van de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland onder leiding van Jan Peter Balkenende. (…)

Er zijn zes projecten uitgewerkt die een robuuste bijdrage kunnen leveren aan de Zeeuwse economie en waar Zeeland op korte termijn mee aan de slag kan gaan. Op deze manier wordt er ruim 60 miljoen euro geïnvesteerd in de Zeeuwse economie, waaraan het Rijk en regio zullen bijdragen. Het Rijk is bereid € 25 mln. aan projecten die de Zeeuwse economie versterken bij te dragen.

Lees verder (Provincie Zeeland, 20 april 2017)

Zie ook:
- 25 miljoen voor Zeeland (Persbericht provincie Zeeland, 20 juni 2017)
- Zeeland in stroomversnelling (Provincie Zeeland, 3 juni 2016)
- rapport Zeeland in stroomversnelling (pdf)
- Investeringsagenda Zeeland in stroomversnelling (pdf)
- Kritiek van SER Zeeland op rapport Balkenende (PZC, 1 juli 2016)
- Balkenende: reactie kabinet over Zeeland niet compleet (PZC, 15 september 2016)