Miljoenen extra voor karakteristieke panden in Drenthe

De provincie Drenthe wil zich blijven inzetten voor het behoud en de herbestemming van karakteristieke panden in Drenthe. De provincie stelt via de regeling ‘Subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit 2017-2020’ bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar. De regeling treedt 1 juni in werking. Doel is om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren.

Lees verder (Provincie Drenthe)