Meer geld en aandacht nodig voor dunbevolkt gebied

Om opeenhoping van maatschappelijk onbehagen aan de randen van Nederland te voorkomen, is met name een meer evenredige verdeling van rijksgeld over de regio’s nodig. Wat ook zou helpen is een evenwichtigere inhoudelijke vertegenwoordiging van alle regio’s in politiek Den Haag. Dat zijn twee belangrijke conclusies die hoogleraar Caspar van den Berg en universitair docent Annemarie Kok van de Rijksuniversiteit Groningen trekken uit een studie naar het verschijnsel maatschappelijk onbehagen.

Lees verder (Binnenlands Bestuur)

Zie ook: RUG-studie werpt nieuw licht op ‘maatschappelijk onbehagen’ en regionale concentraties daarvan (RUG, 14 september 2021)
: