Masterclass ‘Bewoners in beweging’

Op 2 april was de aftrap van het expertisetraject woningmarkt in krimpregio’s. Afgelopen donderdag 13 juni stond de eerste masterclass op het programma. De bijeenkomst begon met een netwerklunch waarbij er 30 afgevaardigden van gemeenten, corporaties, regio’s en provincies elkaar konden ontmoeten of de tijd hadden om weer even bij te praten. De rest van de middag bestond uit een viertal workshops waarbij de uitgenodigde experts hun ervaringen deelden en met de aanwezigen in gesprek gingen over het thema ‘het in beweging krijgen van bewoners’.

woningmarkt-krimpregio-bzk
klik voor vegroting

Workshop ronde 1

Na een korte aftrap gingen de eerste twee workshops van start. Jan Rademakers van de regio Parkstad Limburg nam de helft van de groep mee in zijn ervaringen met de herstructureringsprojecten in de regio en vertelde daarbij openhartig over de complexiteit waar het gaat om bewonersparticipatie. De regio maakt gebruik van verschillende wettelijke instrumenten, zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten, om het eerste te recht te hebben om van een particuliere eigenaar een woning te kopen. Hiernaast worden zachte instrumenten ingezet om bewoners te verleiden. Een voorbeeld hiervan is een renovatiemakelaar, om daar waar de corporaties woningen verduurzamen en sprake is van gespikkeld bezit ook de particuliere eigenaar te verleiden tot het verduurzamen van de woning.

Parallel aan deze workshop ging de andere helft van de groep in gesprek met Andriena Lushtaku-Smedts, programmamanager bij de gemeente Rotterdam Zuid. Zij vertelde over haar ervaringen vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Als gebiedsprojectmanager van Charloisse zet zij zich in voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad in het gebied. Het NPRZ doet dit door zowel harde als zachte instrumenten te gebruiken, opgaven vanuit verschillende disciplines te benaderen, en veel te investeren in relaties. Andriena deelt verschillende succesvolle praktijkvoorbeelden, die ook interessant kunnen zijn voor krimpregio’s. Het persoonlijk afstappen op eigenaren van panden om samen te komen tot een gepaste oplossing heeft gewenste effecten opgeleverd. Op die manier is bijvoorbeeld een winkel veranderd in een woning, zonder dat hiervoor subsidie aan te pas hoefde te komen.

Workshop ronde 2

Er werden veel vragen gesteld en dit leidde tot goede inhoudelijke discussies. Na een korte break gingen de laatste twee workshops van start. In de ene zaal vertelden Gertjan Brand en Stendert de Vries van coöperatie VersnellingNL over hun ervaringen met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. In de presentatie staat de klantreis centraal. De woning is in het begin helemaal niet interessant, het aanspreken op de juiste manier van de doelgroep is wel heel belangrijk. In de presentatie gaan ze dieper in op de rol die de gemeente op zich kan nemen. Bijvoorbeeld als aanjager of facilitator waarbij ze in het gat springen tussen de markt van aanbieders en de particuliere eigenaren.
Tegelijk met deze workshop was in de andere zaal Jeroen Huijben van het ministerie van BZK aan het woord om uitleg en interpretatie te geven over de Aanvullingswet Grondeigendom. Hij laat daarbij zien hoe de Omgevingswet instrumenten kan bieden aan krimpregio’s die helpen om woningmarktopgaven aan te pakken. Hij vertelt de aanwezigen over de verschillen die in werking zullen treden vanaf 2021 waaronder de mogelijkheid af te wijken van landelijke regels, voorkeursrecht, onteigening en het kostenverhaal.

Vervolg

In het najaar organiseert ministerie van BZK nog twee masterclasses vanuit het expertisetraject ‘woningmarkt in krimpregio’s’. Houd hiervoor de agenda op deze website in de gaten. Voor vragen en/of suggesties kunt u mailen naar vankrimpnaarkracht@minbzk.nl.