Marijn Molema wordt bijzonder hoogleraar regionale ontwikkeling

Leerstoel Fries Sociaal Planbureau vergroot inzicht in Fryslân

Marijn Molema, programmaleider bij het Fries Sociaal planbureau (FSP), is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Regionale Vitaliteit en Dynamiek’ aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De leerstoel is ingesteld door het FSP, dat hiermee een brug wil slaan tussen toegepast en fundamenteel onderzoek. “We geven hiermee nader vorm aan onze verbinding met de Universiteit van het Noorden”, vertelt Ingrid van de Vegte, directeur/ bestuurder van het FSP.

Lees verder