Maastricht gaat hulp aan grenswerkers coördineren

De gemeente Maastricht is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen als coördinator van de hulp aan ondernemers in de grensregio.

Lees verder (1L)

“Een zelfstandige die woonachtig is in een andere EU-lidstaat, in een ander EER-land of in Zwitserland en aan de vereisten van artikel 2, derde lid, onderdeel a, van onderhavige regeling voldoet, kan zich voor aanvraag voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal melden bij het college van de gemeente Maastricht.”

Zie ook: