Limburg: Eer­ste grens­over­schrij­den­de woon­mo­ni­tor

De provincies Nederlands Limburg en Belgisch Limburg presenteerden in november 2017 de nieuwe Grensoverschrijdende Woonmonitor. Deze woonmonitor laat zien hoe het ervoor staat met de woningmarkt in de grensregio.

In de Grensoverschrijdende Woonmonitor staan antwoorden op vragen als:

  • Zijn de afgelopen jaren meer of minder Nederlanders verhuisd naar Belgische gemeenten?
  • Blijven ze daar, of zijn ze terug naar Nederland verhuisd?
  • Groeit het aantal huishoudens minder snel? Of neemt het aantal huishoudens zelfs af?
  • Welke invloed heeft dit op de vraag naar woningen?
  • En gebeurt dit in de gehele grensregio op dezelfde manier?

Bevolkingsdaling

Een paar uitkomsten uit de eerste grensoverschrijdende woonmonitor:

  • Tegen 2030 wordt in de Nederlandse grensgemeenten een daling van de bevolking verwacht. In de Belgische grensgemeenten groeit de bevolking dan niet meer, op een paar uitzonderingen na.
  • Het aantal huishoudens in de grensregio zal een beetje dalen. Door de vergrijzing en gezinsverdunning komen er ‘nieuwe huishoudens’ van 1 of 2 personen. Zij vragen om een kleiner type woning.
  • De laatste 5 jaar verhuisden 5.300 Nederlanders naar de 9 Belgische grensgemeenten. In dezelfde periode verhuisden 4.400 Nederlanders terug naar Nederland. De druk van verhuisde Nederlanders in de Belgische grensgemeenten is dus bijna weg.
  • In de Nederlandse grensgemeenten is de groei van het aantal huishoudens in evenwicht met de groei van het aantal woningen.
  • Aan de Belgische kant van de grens groeit het aantal woningen harder dan het aantal huishoudens. Daarom is een goede afstemming tussen aanbod en vraag van woningen nodig. Dat geldt voor het aantal woningen, maar ook voor de typen woningen.

Minder en anders bouwen

Dit betekent dat nu al wordt nagedacht over de toekomst van bestaande woningen. Voor nieuwe projecten zal er minder, anders en op andere plaatsen moeten worden gebouwd. Verdichting van de kernen en hergebruik van bestaand vastgoed zijn ook belangrijk.

Lees het persbericht van de provincie Limburg (30 november 2017)

Zie ook: de grensoverschrijdende woonmonitor