Lim­burg­se re­gi­o­deal voor een duur­za­mer en toe­komst­be­sten­dig Park­stad

Op 18 april jl. is het Limburgs Aanbod aan het Kabinet Rutte III gepresenteerd. Naast de verduurzaming van het chemiecluster Chemelot en de gebouwde omgeving, is de transformatie van de regio Parkstad een van de drie pijlers in deze investeringsagenda. Voor het onderdeel Transformatie van de regio Parkstad is op 31 augustus een voorstel bij het Rijk ingediend om te komen tot een regiodeal voor Limburg. De ambitie is om met een brede coalitie van publiek- private partijen uit de regio Parkstad, door middel van een integrale en wijkgerichte aanpak, de komende jaren een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de regio. Er wordt een rijksbijdrage gevraagd van 40 miljoen euro uit de regio-envelop, alsmede aanvullende middelen en een verdere versterking van de strategische samenwerking met de rijksoverheid.

Lees verder (provincie Limburg)