Leerlingendaling in het Voortgezet Onderwijs

Regionale samenwerking kan de oplossing zijn voor scholen en besturen die te maken hebben of krijgen met (de gevolgen van) leerlingendaling. De VO-raad biedt schoolbesturen ondersteuning bij het omgaan met deze leerlingendaling en specifiek op het vlak van regionale samenwerking. Hiertoe heeft de VO-raad het project ‘Regionale samenwerking’ opgezet. Het project brengt bestaande instrumenten onder de aandacht en ontwikkeld nieuwe ondersteuning. Besturen kunnen gebruik maken van een divers ondersteuningsaanbod zoals ledenadviseurs, kennis & data, collegiale bestuurlijke visitatie, uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden en de accountmanagers leerlingendaling van het ministerie van OCW.

Meer informatie is te vinden op de website van de VO-raad.