Leegstaande boerderijen, sloop of iets heel anders?

Op het platteland is een nog niet zo zichtbaar maar ingrijpend proces aan de gang. De komende jaren komen veel boerderijen, stallen en schuren leeg te staan. Betekent dat gestage verpaupering? Sloop? Of een omwenteling naar nieuwe bedrijvigheid? Over die vragen worden op 30 november twee congressen gehouden: ‘Het verhaal van de VAB’ in Veenhuizen en ‘Gebruik de boerderij!’ in Zutphen.

Lees verder (Reformatorisch Dagblad)