Le Havre – Perrets erfenis en de stad-haven connectie

In de serie ‘Steden uit de schaduw’ een artikel van Marco Bontje (Universiteit van Amsterdam) over de krimpende havenstad Le Havre, één van de casestudies uit het project 3S RECIPE – Smart Shrinkage Solutions, een project van het JPI Urban Europe programma ‘ Smart Urban Futures’ (SURF), waarin wordt onderzocht hoe krimpende steden duurzamer, leefbaarder en economisch veerkrachtiger ontwikkeld kunnen worden.

’Le Havre kampt onder meer met hoge werkloosheid en leegstand in het stadscentrum. De havenstad zet nu in op het aantrekkelijker maken van het stadscentrum en de herontwikkeling van een verlaten haventerrein. Ook voert het sinds een aantal jaar een nieuw woningbeleid waarin het verbeteren van de bestaande voorraad de prioriteit is. Auteur Marco Bontje prijst deze pragmatische en realistische wijze van omgaan met bevolkingsdaling.

Lees verder (Geografie)