Langdurige lage leefbaarheid leidt tot grotere verhuiswens

Het hebben van een verhuiswens en ervaren leefbaarheid hangen met elkaar samen. Hoe langer de leefbaarheid als slecht wordt ervaren, hoe groter de verhuiswens is. Gelukkig leidt een herstel van de leefbaarheid weer snel tot een lagere verhuiswens. Dit blijkt uit nieuw onderzoek onder het Groninger Panel waarbij de resultaten van de panelleden van 2016 en 2018 met elkaar zijn vergeleken. Om Groningers aan hun dorpen en wijken te binden is het dus noodzakelijk om snel in te grijpen bij een afname van de leefbaarheid.

Lees verder (Sociaal Planbureau Groningen)