Krimpregio's groeien plotseling als gevolg van corona

Krimpregio’s krimpen niet langer. In alle grensregio’s is het bevolkingsaantal de afgelopen jaren gelijk gebleven of licht gegroeid, met uitzondering van Zuid-Limburg. De oorzaken voor deze ontwikkeling zijn de gunstige huizenprijzen, thuiswerken en immigratie. Tialda Haartsen, hoogleraar rurale geografie, vertelt wat dit precies betekent voor de krimpregio’s.

Lees verder (NPO Radio1)