Krimp valt nu nog mee

Hoe staan krimpgebieden ervoor?

Dichtgetimmerde woningen en verlaten straten en dorpen: dat is het schrikbeeld van menige krimpregio. Zo ver is het in de Nederlandse krimpregio’s nog lang niet. Wel zijn er zorgen over de leefbaarheid, vooral op het vlak van voorzieningen. Hoe staan krimpgebieden ervoor? Op basis van WoON 2018 geven Berry Blijie en Michael Stuart-Fox (ABF Research) een overzicht van de stand van zaken. Twee ervaringsdeskundigen reflecteren op de uitkomsten.

Lees het artikel (Ruimte + Wonen)

Lees ook de recensie Driejaarlijkse gegevens over Wonen beschikbaar van Frank Wassenberg (Platform31) over het WoonOnderzoek Nederland en Cijfers over Wonen en Bouwen 2019.