Krimp leerlingaantal primair onderwijs straks ten einde

Door een geboortegolf slaat in 2025 de krimp in het basisonderwijs om in een kleine groei. Doordat meer leerlingen doorstromen naar havo en vwo, zien zowel het mbo als het hbo de studentenaantallen juist extra afnemen. Dat blijkt uit de recente ramingen van het ministerie van Onderwijs.

Lees verder (Algemene Onderwijsbond)

Zie ook: Referentieraming OCW 2022 (ministerie van OCW, 15 mei 2022)