Krimp is niet het omgekeerde van groei

Twee demografische trends vormen een belangrijke uitdaging voor gebiedsontwikkelaars: de trek naar de stad en krimp in de periferie. Waar stedelijke regio’s floreren en huizenprijzen door het plafond gaan, bedreigen dalende bevolkingsaantallen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland de leefbaarheid van die gebieden. Gebiedsontwikkelaar BPD vraagt zich in dit artikel af welke kansen er schuilen in krimp?

Lees het artikel in NAW magazine van BPD (pdf, pp 32-34)