Krimp agrarische sector biedt nieuwe kansen voor platteland

“We zien een trend waarbij steeds meer mensen uit de Randstad op zoek gaan naar een woning op het platteland”, aldus Ard Klijsen, voorzitter NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk. “In 2019 kwam 18% van de kopers van landelijke woningen buiten de Randstad uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.” Dat blijkt uit NVM’s publicatie Vastgoedmarkt in beeld 2019.

Het aantal ondernemers in de agrarische sector krimpt sterk, onder invloed van schaalvergroting en milieumaatregelen, zoals de uitkoopregeling voor varkensboeren. Het gevolg is toenemende leegstand van agrarische bebouwing. NVM Agrarisch & Landelijk verwacht dat tot 2030 zo’n vijftig miljoen vierkante meter vrijkomt, waarvan de helft zal worden gesloopt. De vrijkomende bouwkavels worden gebruikt voor nieuwbouw in de woningmarkt, gezien de enorme vraag naar nieuwe woningen. De andere helft kan worden hergebruikt voor andere agrarische activiteiten of worden herbestemd voor niet-agrarisch gebruik.

Mede ter inspiratie voor al die agrarische ondernemers die nu overwegen om te stoppen heeft de NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk zeven aansprekende voorbeelden van de transformatie van agrarische gebouwen en percelen bijeengebracht in een inspiratiemagazine.

Lees verder (NVM)