Knops: 'Nog veel te halen in grensregio's'

Veel grensregio’s worden volgens demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken nog te vaak beschouwd en behandeld als marginale gebieden. Ten onrechte, zo vindt hij. Er liggen volop kansen. Zaak is wel dat in de komende regeerperiode de vertegenwoordiging van de rijksoverheid in de buurlanden dan effectief en efficiënt moeten worden neergezet. Knops stelt dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder (Binnenlands Bestuur)

Lees ook de bijlage bij de kamerbrief Terugblik grensoverschrijdende samenwerking, met verdiepende informatie over en voorbeelden van grensoverschrijdende initiatieven die zijn ondersteund in het kader van het jongerenprogramma Onbegrensd en de Regio Deals, randvoorwaarden die zijn geschapen op het gebied van de arbeidsmarkt, onderwijs en infrastructuur, de gerealiseerde governance, en over de mogelijkheden van Interreg en de Benelux.