Kloof tussen Randstad en Randland wordt steeds dieper

Wat is het toekomstscenario voor gebieden langs de rand van Nederland?

De sociale ongelijkheid tussen de Randstad en de streken daarbuiten is sterk toegenomen.

Lees de ingezonden brief van Bettina Bock (hoogleraar RUG) en de gedeputeerden Bea Schouten (Gelderland), Eelco Eikenaar en Johannes Kramer (Groningen), Harry van der Maas (Zeeland) en Daan Prevoo (Limburg) in de Volkskrant van 14 maart 2017.

Lees ook: Jorn Koelemaij en Barend Wind: Fixatie op de grote stad schaadt de provincie (Trouw, 14 maart 2017