Kennisvoorkrimp.nl gelanceerd!

Op 14 september is tijdens het Festival van de toekomst in Heerlen de nieuwe website kennisvoorkrimp.nl gelanceerd.

Op Kennis voor Krimp vindt u het laatste nieuws, informatie over bijeenkomsten en activiteiten, lopend onderzoek en publicaties over bevolkingsdaling. Via deze website en onze sociale media-kanalen wordt actuele kennis en onderzoek over bevolkingsdaling verspreid.

Deze website is een initiatief van het Kennisplatform Demografische Transitie. Het KDT is geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de provincies Groningen, Limburg, Zeeland, Friesland en Gelderland en hun regionale kennisinstituten het KKNN, Neimed, ZB|Planbureau en Platform31.

Lees verder

kennis-voor-krimp-lancering