Kansen pakken in de grensregio’s

Vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers in de grensstreek. Verbetering van de informatievoorzieningen voor mensen die net over de grens willen werken, ondernemen of studeren. En een snellere bereikbaarheid van je werk- of stageplek aan de andere kant van de grens. Dit zijn slechts drie van de vijftien doelen die het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid de komende tijd wil bereiken. Zodat het voor de bijna zes miljoen inwoners in de Nederlandse grensregio’s vanzelfsprekender en gemakkelijker wordt om ook over de grens aan de slag te gaan. En het arbeidsaanbod voor werkgevers in de grensregio’s beter is te overzien. De doelen staan in de actieagenda die Matthijs Huizing (voorzitter van het actieteam) vandaag overhandigde aan vertegenwoordigers van de Nederlandse, Duitse en Vlaamse overheid. Uitvoering van deze acties moeten leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid in de grensregio’s.

Lees verder (Ministeries van EZ en BZK)

Zie ook:

- ‘Ondernemers helpen met zakendoen over de grens’ (1L, 30 januari 2017)
- Provincie: ‘Maak van de grenswerker een expat’ (RTV Noord, 30 januari 2017)
- Minder belasting voor grenswerkers (Provincie Gelderland, 30 januari 2017)