Kamerbrief voortgang grensoverschrijdende samenwerking

In deze kamerbrief informeert staatssecretaris Knops zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Grensoverschrijdende initiatieven

 • grensoverschrijdende jongerenevenementen,
 • Regio Deals,
 • recente regionale initiatieven

Randvoorwaarden en grensbarrières

 • aanpak grensknelpunten Nederland – België,
 • de Leidraad grenseffecten,
 • fast track voor Duitse leraren,
 • Grensinfopunten

Governance

 • Grenslandagenda Noordrijn-Westfalen – Nederland
  Naar een Grenslandagenda met Nedersaksen

EU en Benelux

 • Interreg-programma’s
 • Benelux

Lees verder (Kamerbrief ministeries van BZK, OCW, EZK en SZW)