Kamerbrief over rapport 'Sport in transitieregio's'

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het rapport ‘Sport in transitieregio’s’. Het Mulier Instituut heeft dit onderzoek naar de ontwikkeling van verenigingen in transitieregio’s uitgevoerd in samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport.

Verenigingen in bijna alle onderzochte transitieregio’s (onder andere de anticipeergebieden Goeree-Overflakkee, Kop van Noord-Holland, Midden-Limburg en Noordoost-Friesland) en krimpregio de Achterhoek) scoren lager op het gebied van organisatiekracht dan het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het ledenaantal, het kader, de accommodatie, de financiën en het beleid van verenigingen in zowel krimp- als groeiregio’s vaker tot zorgen leiden dan bij verenigingen in gebieden met minder sterke demografische ontwikkelingen.

Een manier om verenigingen in deze regio’s meer toekomstbestendig te maken is de open club-gedachte. Dit zijn clubs die uitnodigend zijn en aandacht hebben voor wat zich in de omgeving afspeelt. Maatschappelijke partners zien duidelijk het belang van open clubs voor de (transitie)regio; namelijk een bredere participatie van specifieke doelgroepen in de samenleving. Het blijkt dat bijna alle transitieregio’s op het gebied van open club-gedachte, boven het landelijk gemiddelde scoren. Daarmee vergroten verenigingen dus hun toekomstbestendigheid.

Minister Bruins zegt dat de aandacht voor het financieel en organisatorisch versterken van sportverenigingen een belangrijk aandachtspunt is in het Sportakkoord

Lees verder (ministerie van VWS)

Lees ook: