Kamerbrief over gevolgen nieuwe bekostigingssystematiek vo en leerlingendaling

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs (vo) in relatie tot leerlingendaling. De Tweede Kamer deed het verzoek om een landelijk
overzicht van de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel per schoolbestuur te geven, met daarbij een overzicht van hoe deze effecten zich verhouden tot de groei of krimp in de betreffende regio.

Lees verder (ministerie OCW)

Zie ook: Beantwoording Kamervragen over voortgezet onderwijs in krimpregio’s