Kamerbrief Bruins Slot benoemt belang samenwerking ter versterking van grensregio’s

Minister Bruins Slot van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een Kamerbrief een aantal focuspunten benoemd waar zij zich de komende jaren in het bijzonder op gaat richten. Eén daarvan is het versterken van de kracht van regio’s, inclusief de grensregio’s. Aangezien Nederland over een groot grensgebied beschikt, en dus over veel grensregio’s, is goede grensoverschrijdende samenwerking voor de belanghebbende decentrale overheden zeer wenselijk.

Elke regio telt, benadrukt minister Bruins Slot in het derde thema. Daarom is er in Nederland nadrukkelijk aandacht nodig voor samenwerking op regionale schaal, langs twee lijnen:

  • Het voortzetten van de Regio Deals, gericht op een duurzame impuls voor de regio’s;
  • Aanpak van specifieke opgaven in grensregio’s.

Lees verder (Europa Decentraal)

Lees de kamerbrief (ministerie van BZK, 24 januari 2022)