Kabinet wil meer aandacht voor grensregio’s

De Nederlandse en Vlaamse regering kunnen en moeten zich, samen met de medeoverheden, meer inzetten voor de grensregio’s. Dat is een van de belangrijkste conclusies van de bestuurlijke werkgroep, die door staatssecretaris Knops van BZK en de Vlaamse minister-president Jambon is gevraagd te adviseren over de aanpak van grensbelemmeringen.

Lees verder (ministerie van BZK)

Zie ook: