Kabinet reserveert 35 miljoen euro voor Zeeland

Voor Zeeland trekt het kabinet 35 miljoen euro uit ter vergroting van de leefbaarheid, een impuls voor kennis en innovatie en het versterken van het voorzieningenniveau voor bedrijven. Zeeland reserveert hiervoor ook 35 miljoen euro. Een sterke regio betekent een sterke samenleving. En een land met een sterke samenleving kan meer betekenen in de wereld. Daarom willen minister Schouten (LNV) en minister Ollongren (BZK) de gebiedsgerichte aanpak tussen het Rijk en regio’s versterken.

Lees verder (ministerie van LNV, 8 maart 2018)

Zie ook: Regio Envelop opgave Zeeland (19 februari 2018)