Joks Janssen benoemd tot Professor of Practice ‘Brede welvaart in de regio’

Tilburg University heeft dr. ir. Joks Janssen met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot Professor of Practice ‘Brede welvaart in de regio’. Janssen is werkzaam bij kennisinstituut Het PON & Telos als senior adviseur-onderzoeker op het terrein van duurzame gebiedsontwikkeling. Hij zal zijn werkzaamheden uitvoeren bij het department Public Governance van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Tevens zal hij als coördinator aantreden van de onlangs opgerichte Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’, een initiatief van Tilburg University en Het PON & Telos.

Brede welvaart wordt internationaal gezien als een meer complete manier om de stand van een samenleving en de kwaliteit van leven in kaart te brengen dan alleen de traditionele indicatoren zoals het bruto binnenlands product (BBP). Brede welvaart is BBP-plus: naast de economische parameters worden ook ecologische en sociale aspecten van ons leven meegewogen. Het brede welvaartsperspectief vindt steeds meer weerklank bij bestuurders en beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau. Er is de afgelopen jaren al het nodige werk verzet op het vlak van monitoring van brede welvaart. Joks Janssen wil in zijn onderzoek de operationele slag maken van brede welvaart als meetinstrument naar afwegingskader voor regionaal beleid.

Lees verder (Tilburg University, 7januari 2020)