ITEM laat opnieuw noodzaak van een goede beoordeling van de grensoverschrijdende effecten zien

Vanaf 1 januari 2020 kan de nieuwe Nederlandse Wet normalisering rechtspositie ambtenaren/Wnra bepaalde werknemers van Nederlandse universiteiten – namelijk die, die in België of Duitsland wonen – ervan weerhouden om thuis te werken. Anders dan tot nu toe, wordt het relevant hoeveel tijd ze feitelijk op kantoor of thuis werken. De veranderingen kunnen er toe leiden dat hun situatie met betrekking tot de sociale zekerheid (en eventueel de pensioenen) drastisch zal veranderen, evenals de situatie van de werkgever met betrekking tot de betaling van de sociale bijdragen van deze werknemers. Zoals blijkt uit de ITEM Grenseffectenrapportage 2019 zijn de gevolgen van deze nationale wetgeving voor grensarbeiders aan het licht gekomen, na de goedkeuring van de wet met bepaalde onzekerheden en slechts een ad-hoc onderzoek naar de gevolgen. De zaak illustreert opnieuw de noodzaak van een goede beoordeling van de grensoverschrijdende effecten van nationale wetgeving.

Lees verder (ITEM)