Inzicht in woningmarkt Groningse krimpregio’s

De leefbaarheid in krimpgebieden verbeteren, hoe doe je dat? Het Kadaster onderzocht voor de provincie Groningen de ontwikkelingen van de woningmarkt in de regio.

De belangrijkste conclusies uit het Kadasteronderzoek zijn:

  • De woningvoorraad in de Groningse krimpgebieden blijkt relatief oud. Het aandeel vooroorlogse woningen ligt met ruim 25% boven het landelijk gemiddelde van 19%.
  • Het gaat vooral om vrijstaande woningen in eigendom van woningbezitters van 55 jaar of ouder. Bij bijna 1 op de 10 woningen is de eigenaar 75 jaar of ouder.
  • De lage gemiddelde verkoopprijzen zijn nagenoeg gelijk aan de kosten voor nieuwbouw. Het is daardoor nauwelijks interessant voor partijen om bij te bouwen.

Lees verder (Kadaster)

Zie ook: Onderzoek woningmarkt krimpgebieden