Investeren in leefbaarheid en verduurzaming van kwetsbare gebieden

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro beschikbaar waarmee stevig wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare gebieden.

Hierbij wordt ingezet op het vervangen, vernieuwen en verduurzamen van voornamelijk particuliere woningen. Deze middelen zullen gericht ingezet worden in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden waar 15 burgemeesters in juni een oproep voor deden. Het gaat dan onder andere om gebieden in Amsterdam, Zaanstad, Rotterdam en Groningen. Daarnaast is hiervoor een aantal grensregio’s in beeld (bijvoorbeeld Parkstad Limburg, Noordoost Friesland, Oost-Groningen). Gemeenten kunnen concrete investeringsplannen indienen. Voor het einde van het jaar wordt bekendgemaakt hoe dit vormgegeven gaat worden.

Lees verder (Ministerie van BZK, 6 november 2020)