Intentieverklaring betrokkenheid SPAR Holding B.V. en het ministerie van BZK m.b.t. leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden

Het Rijk gaat de keten van buurtsupers Spar helpen bij projecten die de leefbaarheid in krimpgebieden kunnen verbeteren. In buurten waar door krimp supermarkten onder druk staan, helpt het Rijk met het bij elkaar brengen van publieke en private partijen zodat voorzieningen zoveel mogelijk op peil blijven.

Lees verder (ministerie van BZK)