Impuls voor aanpak lege stallen en schuren in Brabant

Eigenaren van lege stallen en schuren in Brabant krijgen steun bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief, in de vorm van herbestemming of sloop.

Hiervoor hebben de provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement de handen ineen geslagen, in samenspraak met 20 Brabantse gemeenten. Hiervoor is een zogenaamde VAB-Impuls in het leven geroepen. VAB staat voor vrijgekomen agrarische bebouwing. De VAB-impuls is bedoeld voor alle eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant, die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden.

Voucherregeling en kennisplatform

De impuls omvat het opzetten van een kennisplatform en een voucherregeling. Met de voucherregeling kunnen eigenaren een beroep doen op deskundigen van VAB-Impuls. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. Voor de eerste tranche van de voucherregeling stelt de provincie € 300.000 beschikbaar. Daarmee kunnen naar verwachting 80 tot 100 eigenaren worden geholpen. De vouchers kunnen vanaf 2 oktober 2017 worden aangevraagd bij Stimulus, via de website www.vabimpuls.nl.

Meer informatie (provincie Noord-Brabant)