Hoge Raad oordeelt over schadevergoeding vanwege afblazen woningbouwproject door gemeente

De Hoge Raad heeft op 13 oktober arrest gewezen in een cassatieberoep dat de gemeente Bronckhorst heeft ingesteld. De projectontwikkelaar vordert een schadevergoeding van de gemeente omdat overeengekomen woningbouwproject van 27 woningen door gemeente is afgeblazen met als reden bevolkingskrimp. De gemeente beroept zich op een onvoorziene omstandigheid.

De gemeente en de projectontwikkelaar sloten in 2009 een exploitatie-overeenkomst voor het bouwplan. Een jaar later gaf de conceptversie van de regionale woonvisie, waarin een toelichting werd gegeven op de discussie die in de regio was ontstaan over de verdeling van het woonprogramma, aanleiding voor de gemeente om het bouwplan niet uit te voeren. Volgens deze regionale Woonvisie mag de gemeente Bronckhorst in de periode 2010-2020 maximaal 385 woningen realiseren, terwijl er plannen liggen voor circa 1100 woningen. De bevolkingsprognoses voor de gemeente Bronckhorst voorspellen krimp van 5.000 à 10.000 inwoners tot 2040. Het hof is van mening dat het al in 2009 bekend was dat er in de regio sprake was van forse overprogrammering aan nieuwbouw.

De Hoge Raad oordeelt daarom dat de gemeente tekort is geschoten in het nakomen van haar verplichtingen en zich niet op de onvoorziene omstandighedenregeling kan beroepen.

Lees het arrest