Hoe Den Haag uit Nederland verdween

Moet je een overheid zien om haar te kunnen vertrouwen? Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Follow the Money naar de afname van regionale voorzieningen blijkt: de Nederlandse overheid sluipt stilletjes de dorpen uit. En daar waar voorzieningen verdwijnen, groeit onbehagen. De kloof tussen stad en platteland verdiept zich.
De onderzoekers signaleren dat met name Oost-Groningen, Zeeland, Drenthe en grote delen van Friesland flink inleverden op voorzieningen – met sociale onrust tot gevolg.

Lees verder (De Groene Amsterdammer)