Het verbeteren van de brede welvaart in regio’s vergt normatieve keuzes

Het verbeteren van brede welvaart vraagt om normatieve keuzes, die grote consequenties hebben voor het te voeren beleid. In dit artikel zet het PBL uiteen welke keuzes er moeten worden gemaakt. De eerste keuze betreft het perspectief op brede welvaart: welke vorm van welzijn wil men bevorderen? De tweede keuze gaat om hoeveel, wie, waar krijgt. Het artikel laat zien dat er verschillende perspectieven bestaan op welzijn en de verdeling daarvan onder de inwoners van een regio.

Lees verder (PBL)

Dit artikel werd op 8 oktober gepubliceerd in vakblad ESB.