Het leven is goed in Fryslân

In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Het gemiddelde opleidingsniveau is lager, de werkloosheid hoger en het inkomen lager. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Dit blijkt uit de publicatie Leven in Fryslân.

Lees verder (Fries Sociaal Planbureau)