Het hbo krimpt sneller dan verwacht, de universiteiten blijven wel groeien

De krimp in het hbo dient zich eerder aan dan verwacht, zo stellen de rekenmeesters van OCW. Op basis van de raming uit 2021 werd nog verwacht dat het aantal hbo-studenten pas vanaf 2023 langzaam zou gaan dalen, maar uit een telling blijkt dat er tussen 2020 en 2021 nauwelijks hbo-studenten bij zijn gekomen.

Mbo’ers kiezen eerder voor een baan, havisten leren vaker door voor een vwo-diploma vanwege toegang tot de universiteit en brugklassers gaan minder vaak naar de havo: dat verklaart de toenemende krimp in het hbo, aldus OCW.

De verwachting is dat het aantal studenten in het hbo in de komende jaren geleidelijk zal dalen. Nadat het aantal studenten in het hbo in de jaren 2008 tot en met 2021 geleidelijk is toegenomen, verwacht OCW in de komende jaren een afname in de studentenaantallen te zien. In 2021 stonden er 490.500 studenten ingeschreven – 17,9 procent meer studenten dan in 2010. De daling die de komende jaren wordt verwacht is mede het gevolg van de bevolkingsontwikkeling; het aantal 17-25-jarigen neemt op de lange termijn af.

Lees verder (ScienceGuide)

Lees ook: