Het dorp doet het zelf wel!

Meestal wordt planologie geassocieerd met ruimtelijke plannen en besluitvormingsprocessen door overheden. Zij maken plannen om economische groei in goede banen te leiden, voor voldoende en aantrekkelijke woongebieden en voor een gezond en veilig leefklimaat. De laatste decennia is dit beeld van planologie aan het kantelen. Steeds vaker vinden burgers dat hun mening er ook toe doet. (…) Paradoxaal genoeg zijn krimpregio’s voorlopers op het vlak van burgerinitiatieven.

Lees verder (Geografie)

Artikel van Marlies Meijer, universitair docent sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht. Op 20 februari promoveerde zij met het proefschrift Community-led, government-fed and Informal. Planning from below in depopulating regions across Europe. Meijer onderzocht onder andere in de krimpregio’s de Achterhoek, Galicië (Spanje) en Östergötland (Zweden) de lokale initiatieven van bewoners om hun dorp leefbaar te houden.