Heerlen: Inwoners en bedrijven zorgen voor nieuwe energie in het stadscentrum

De binnenstad van Heerlen nieuw leven in blazen was een langgekoesterde wens. Door een schat aan inspiratie, participatie en activering als gevolg van een deelname aan URBACT, heeft Heerlen stappen kunnen zetten om die langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Heerlen heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan het URBACT CityCentreDoctor Network waarin de stad haar ambitie wilde omzetten in actie en de mate van burgerparticipatie te verhogen.

Heerlen heeft veel geleerd van partners in het netwerk, zoals Amarante (Portugal), waar men heeft laten zien dat steden leefbaarder en klimaatbestendiger kunnen worden gemaakt door de toepassing van groen. Ook Medina del Campo (Spanje) zorgde voor inspiratie door het bieden van ruimte aan creatieve ondernemers in leegstaande gebouwen. Met als resultaat dat de gemeente Heerlen tegen het eind van 2017 5000 vierkante meter vastgoed heeft toegekend aan de creatieve industrie.

Lees verder (URBACT)