Grote regionale verschillen in pgb-gebruik

In de noordelijke provincies maken gemiddeld vier keer zoveel inwoners gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) als in het westen van het land. Ook in Limburg maken relatief veel mensen gebruik van pgb-regelingen. CBS publiceerde onlangs de meest recente pgb-verbruikscijfers en thuiszorgorganisatie ZusterJansen.nl heeft een analyse gemaakt.

Onderzoeker Alex de Leeuw van ZusterJansen.nl komt met twee verklaringen:

  • de vergrijzing, met name in de krimpregio‚Äôs. De zorgvraag in zijn geheel is daar groot, zeker als het gaat over de Wet langdurige zorg. De cijfers van zorg in natura zijn daar ook hoger dan elders.
  • de toegankelijkheid, opgesplitst in de procedure (is die eenvoudig of ingewikkeld) en mogelijk is er een verband met het voorzieningenniveau (een hoger pgb-gebruik kan wijzen op minder mogelijkheden voor zorg in natura).

Lees verder (Zorgvisie)

Zie ook: Grote regionale verschillen in verbruik persoonsgebonden budget (ZusterJansen, 9 januari 2019)