Grote maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

De inwoners van Drenthe worden sterk getroffen door de financiële tekorten bij de Drentse gemeenten. De oplopende tekorten dwingen Drentse gemeenten tot ingrijpende maatregelen over de volle breedte van hun takenpakket. Inwoners plukken daarvan de wrange vruchten in de vorm van een schraler voorzieningenaanbod, hogere OZB, een slecht onderhouden buitenruimte en minder veiligheid in buurten en wijken. Dit zijn de uitkomsten van de quickscan van Trendbureau Drenthe naar de maatschappelijke effecten van de financiële tekorten bij de Drentse gemeenten.

Lees het artikel (Trendbureau Drenthe)