Groningse woningcorporaties: sloop-nieuwbouw vaak goedkoper dan versterken

De veertien Groningse woningcorporaties uit het aardbevingsgebied schrijven in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dat er meer sloop-nieuwbouw moet plaatsvinden in plaats van het verstevigen van huurwoningen. Volgens de verhuurders leidt versterking ‘soms tot kapitaalvernietiging’. (…)

Als de woningcorporaties meer invloed hebben, kunnen zij naar eigen zeggen ook beter maatwerk leveren aan wat een wijk of dorp nodig heeft. In veel gebieden spelen meerdere opgaven een rol. Zoals krimp, vergrijzing en armoede.

In het geval van krimp is het volgens de woningcorporaties soms verstandiger om huizen aan de dorpsranden te slopen ‘zonder daarbij het dorpskarakter verloren te laten gaan’.

Lees het artikel (RTV Noord, 14 februari 2018)